Privaatsustingimused ja andmekaitse

Käesolevad tingimused on lehekülje sisustusnipid.ee alajaotuses Privaatsustingimused ja andmekaitse. Anname antud tingimustega teavet lehekülje kasutajale neid puudutavate isikuandmete töötlemise kohta Isku Baltics OÜ poolt.

Isku Baltics OÜ jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi igal ajal muuta. Seetõttu soovitame veebilehekülje kasutajal regulaarselt privaatsustingimustega tutvuda.

Käesolevad tingimused on uuendatud 08. jaanuaril 2019.

 

1. Millal käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad?

Käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad, kui Te kasutate veebikeskkonda sisustusnipid.ee. Veebikeskkonna kasutamine loetakse Teie nõusolekuks käesolevate Privaatsustingimustega.

2. Milliseid isikuandmeid me töötleme? 

Töödeldavateks isikuandmeteks on Teie poolt meile edastatud andmed, mis võivad sisaldada Teie nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi ja telefoninumbrit.

3. Kes on isikuandmete töötlemise eest vastutav isik?

Läbi veebikeskkonna sisustusnipid.ee edastatud isikuandmete töötlemise eest vastutav töötleja on Isku Baltics OÜ (registrikood 10309039).

4. Millisel eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on pakkumisete, tellimuste ja müügiprotsessi täitmine ja Isku Baltics OÜ ettevõttesisene aruandlus (kokkuvõtted, raportid jms). Turundusinfo saatmiseks kasutatakse isikuandmeid vaid kasutaja eelneval nõusolekul.

Isku Baltics OÜ saadab klientidele uudiskirju ning pakkumisi kliendi e-maili aadressile ainult juhul, kui klient on selleks avaldanud soovi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid, mis asuvad kirja jaluses.

5. Kus andmeid talletatakse?

Teie isikuandmed salvestatakse Eestis paiknevates serverites, millele on ligipääs Isku Baltics OÜ volitatud töötajatel ning serveriteenuse pakkujal.

6. Kellele Teie isikuandmeid edastatakse?

Isku Baltics OÜ ei edasta Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele. Volitatud isikutele edastatakse Teie isikuandmeid vaid Isku Baltics OÜ korraldusel ning samal eesmärgil nende töötlemiseks, kui Isku Baltics OÜ seda teeb. Volitatud töötlejateks võivad olla näiteks serveriteenuse pakkuja või Isku Baltics OÜ turundusteenuse partner aga mitte ainult. Kui Isku Baltics OÜ volitab kedagi Teie isikuandmeid töötlema, sõlmitakse volitatud töötlejatega sellekohased lepingud ning info neis sisalduvate tingimustega tutvumise kohta tehakse Teile teatavaks käesoleval leheküljel.

Isku Baltics OÜ poolt Volitatud töötlejad:

  • Zone Media OÜ – Serveriteenuse pakkuja. Aadress: Lõõtsa 28, 11415 Tallinn. Telefon: 688 6886. E-post: info@zone.ee
  • Salesmanago – Uudiskirjateenuse pakkuja. Benhauer Sp. z o.o., Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków, POLAND Tax Identification Number: 676 244 77 54 REGON: 122334666.
  • Webseller OÜ – Turundusteenuse pakkuja. Aadress: Jumika tee 6, 11912 Tallinn. Telefon: +358 400 114 752. E-post: myynti@adsalto.com

7. Kui turvaliselt on Teie isikuandmed kaitstud?

Isku Baltics OÜ serveriteenuse pakkuja tagab isikuandmete turvalisuse läbi andmete edastuse üle turvalise kanali SSL protokolli abil. Ühenduse turvamisel kasutatakse SSL sertifikaati.

8. Kelle poole on võimalik pöörduda küsimustega seoses minu isikuandmete töötlemisega?

Kõigi Isku Baltics OÜ poolt Teie isikuandmete töötlemist puudutavate küsimustega on Teil võimalik pöörduda Isku Baltics OÜ poole järgmiste kontaktandmetel:

e-post: info@sisustusnipid.ee; Telefon: 655 6055; Aadress: Pärnu mnt 139f, Tallinn 11317

9. Mis on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

Teil on õigus saada teavet Teie isikuandmete töötlemise kohta isikuandmete kaitse seaduses ja teistes seadustes sätestatud määral. Teil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist, kustutamist ja ülekandmist. Kui Te leiate, et isikuandmete töötlemisel rikutakse Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda. Samuti võib Teil olla õigus nõuda kahju hüvitamist võlaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras.